Instalacija nove verzije LibreOffice

Imam problema sa hiperlinkovima pod LibreOffice-om (ne uspevam da ih “prenesem” na WIN 7), pa se nadam da će novija verzija LibreOffice paketa pomoći.
Dakle instalacija :
0. Proveriti OBAVEZNO koji su početni uslovi za instalaciju najnovije verzije!
1. Spustiti novi paket
Lokacija : http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/najnovija-verzija/rpm/x86_64/
2a. Ukloniti staru verziju
Zatvoriti sve otvoprene dokumente.
# yum remove openoffice* libreoffice*
3. Otpakovati i instalirati novu verziju
# tar -xvf LibreOffice_4.4.4_Linux_x86-64_rpm.tar.gz
Ući u novostvoreni folder :
# cd LibreOffice_4.4.4.3_Linux_x86-64_rpm
# cd RPMS
# yum localinstall *.rpm
2b. Ili :
Zatvoriti sve otvorene dokumente.
# tar -xvf LibreOffice_4.4.4_Linux_x86-64_rpm.tar.gz
Ući u novostvoreni folder :
# rpm -Uvh RPMS/*.rpm
Onda nema potrebe brisati predhodnu verziju.

I da, moj hiperlink problem je rešen u novijoj verziji LibreOffice-a 😉

Dobar link.