CentOS 6 i ko je otvorio fajl?

Neko (ili neki proces) vam drže otvoreni fajl.
Kako odrediti ko (ili šta) je u pitanju, ako je fajl na CIFS particiji na storage, a ne u lokalu.

# lsof /media/cifs/problematičan-fajl
Ne dobijem ništa!!! A vidim da je fajl otvoren, pošto ima svoju tilda (~) verziju.

# fuser -m -u /media/cifs/problematičan-fajl
/media/cifs/problematičan-fajl: 678c(root) 688c(root) 6233c(root) 6235c(root) 12667c(root) 12669c(root)
Ovo baš i nije gomila informacija, pošto svi sa Linux-a shared FS-u prilaze kao root.
Oznake uz PID znače sledeće :
c current directory.
e executable being run.
f open file.
F open file for writing.
r root directory.
m mmap’ed file or shared library

# fuser -km /media/cifs/problematičan-fajl
Killed
Ubije procese koji pristupaju fajlu, ali SAMO one koji su lokalni za mašinu na kojoj se radi. A fajl se nalazi na shared FS-u.