Broj konekcija po IP adresi

Videti broj konekcija po IP adresi može vam veoma pomoći ako sumnjate da se prema vašem serveru neko ponaša sa lošim namerama 😉

# netstat -ntu | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

Naravno, može se jos dodatno grepovati po problematičnom portu…..

2 thoughts on “Broj konekcija po IP adresi

Comments are closed.