Sar sa grafikom

SAR je program koji ide uz sve (manje više) Linux distribucije, a svakako uz ove koje ja koristim : RHEL i CentOS.
Super radi posao, i daje dobre izveštaje. Ali sve su to samo tabele i brojevi. Bilo bi jako zgodno to prikazati u grafičkom obliku, bez potrebe za copy+paste i generisanje grafika u Excel-u.
Za tu svrhu sam odabrala SarGraph (link ka startnoj strani).
Ovaj program je tipa server-klijent, i oni su povezani kroz SSH, a na serveru zahteva php veće ili jednako verziji 4.
Dobri linkovi za instalaicu : link1

Potrebni startni uslovi : php (najmanje v. 4), php-gd, gd, Apache server koji radi,

Instalacija programa (pre instalacije OBAVEZNO pogledajte gde vam je DocumentRoot za Apache server…..) :
Obavezno provo dodati ovakav nalog, inače se javljaju jako čudne greške pod Apache-m :
# adduser sargraph
# passwd sargraph
# tar xzf sargraph_version3.tgz
# cd sargraph_version3
# ./INSTALLER
OS type is Linux
Note:Ensure you have met prerequisites before installation, read the online documentaion
Enter WEB root [Default: /var/www/html]:/var/www
Please wait…Extracting sargraph package…
Creating DSA SSH KEY…
Updating configuration…
Configuration success!
Scheduling polling job
Job scheduled
Sargraph Installation and configuration completed Successfully! you can login to sargraph by connecting to http:///sargraph
Default credentials:
Login name: admin
password: admin123

Napomena : na RHEL4U5 server za SarGraph neće da se instalira, na CentOS6U4 ide kao pesma….

Kako dodati novi server u spisak
Na željenu klijentsku mašinu dodati nalog sargraph, sa određenom lozinkom (dodati ga ka BASH shell nalog).
# vim /etc/hosts
Ubaciti red u fajl (ovo je potrebno ako hoćete da server prizivate po imenu, a ne po IP adresi) :
192.168.1.2 sarclient1
Otići na lokaciju SarGraph instalacije
# cd /var/www/html/sargraph/scripts
# ./addserver sarclient1
Adding server……
/root/.ssh/sargraph_dsa exist
sargraph@10.35.2.35’s password:
Dodavanje RSA ključeva u server…..
Linux
Server reachable
Collecting performance matrix..
192.168.1.2 is CentOS
I posle ovoga se pojavljuje grafik. Paziti samo, jer se grafik formira sa tim danom, pa na dalje, predhodne podatke neće uzimati.

Brisanje servera iz SarGraph baze
Iz foldera gde se nalaze SarGraph skripta (ako je default instalacija to je /var/www/html/sargraph/scripts) :
# ./modify_srv 10.10.10.119 remove
10.10.10.119::::::
Server found
10.10.10.119 removed from SARGRAPH

Napomena o podržanim OS-ovima :
DA – RHEL, CentOS
NE – HPUX