Promenljive okruženja ili environment variables

Kako ištampati/izlistati promenljive okruženja na RHEL sistemu :
# printenv
HOSTNAME=mail-2008.moj.domen
TERM=xterm
SHELL=/bin/bash
HISTSIZE=1000
…..
Ili :
# echo $ime-promenljive
# echo $HOME
/root

Kako postaviti određenu vrednost nekoj promenljivoj okruženja (što će važiti samo u toj sesiji, i ta promenljiva neće biti globalna) :
# echo $NSS_HASH_ALG_SUPPORT

# NSS_HASH_ALG_SUPPORT=$NSS_HASH_ALG_SUPPORT+MD5
# echo $NSS_HASH_ALG_SUPPORT
+MD5
Da bi promena promenljive bila globalna :
# export NSS_HASH_ALG_SUPPORT=”+MD5″