Kako filtrirati poštu ka mailing listi – RHE4U5

Napomena : ovo važi SAMO za RHEL4U5!!!
Iz (meni nepoznatih) razloga, ovo NE funkcioniše na RHE6U2 (ne poziva se Procmail automatski), tako da je u tom slučaju postupak vrlo drugačiji, i daću ga u jednom od sledećih postova.
Pa ovo je problem, jer filteri unutar RoundCubeMail webmail-a ne funkcionišu za ovo, jer ja pod Sendmail-om mailing liste pravim korišćenjem .forward fajlova.
Dakle da bi se to filterisalo (npr želim da se prosleđuje na mailing listu samo mail sa mog internog domena, a ne i bilo kog spoljašnjeg domena), moraju se koristiti Procmail filteri.
Vrste Procmail filtera :
Pojedinačni – prave se kao .procmailrc fajl (u vlasništvu datog korisnika) u korisnikovom /home folderu. Na žalost ovakav pojedinačni filter ne “hvata” mail koji se prosleđuje korišćenjem .forward fajla, već se mora ovakav filter staviti na nivou celog servera…..
Default (važe za ceo server) – u /etc folderu, kao procmail fajl (bez tačke od napred, ali sa rc na kraju!)

Evo primera mog “recepta” u /etc/procmailrc, koji briše sve poruke koje dolaze na adresu korisnik1@moj.domen, a koje NE stižu sa domena verat.net :

LOGFILE=/var/log/procmail.log
VERBOSE=on
:0:
* ^(To).*(korisnik1@moj.domen)
* !^(From).*(verat.net)
/dev/null
##########
#Drugi filter u istom fajlu
##########
:0:
* ^(To).*(korisnik2@moj.domen)
* !^(From).*(verat.net)
/dev/null

I karakteristike samog fajla :
-rw-r–r– 1 root root 205 May 27 13:46 procmailrc

I kako odbijena poruka izgleda u /var/log/procmail.log (u maillog fajlu se ne vidi razlika) :
procmail: [18823] Mon May 27 14:33:36 2013
procmail: Match on “^(To).*(korisnik1@moj.domen)”
procmail: Match on ! “^(From).*(verat.net)”
procmail: Assigning “LASTFOLDER=/dev/null”
procmail: Opening “/dev/null”
procmail: Notified comsat: “korisnik1@0:/dev/null”
From korisnik2@verat.net Mon May 27 14:33:36 2013
Subject: pon 14:35
Folder: /dev/null 5081

Linkovi :
http://www.centos.org/docs/2/rhl-rg-en-7.2/s1-email-procmail.html
http://partmaps.org/era/procmail/mini-faq.html#syntax
http://lipas.uwasa.fi/~ts/info/proctips.html