RoundCube webmail program

Veoma dobar webmail klijent, sa jako širokim mogućnostima. Ima opciju koja mene oduševljava : autoreply (kada je korisnik na odmoru, na primer).

Instalacija :
Gde može da se download-uje : link.
Otpakovati paket na zgodnom mestu (#tar xfvz roundcubemail-xx.tar.gz) i onda ceo nastali folder kopirati u DocumentRoot Apache servera (kod mene je to /usr/share/squirrelmail, pošto već imam montiran taj webmail program).

Pre svega treba podesiti da u foldere /usr/share/squirrelmail/roundcubemail/temp+logs može da piše Apache korisnik :
drwxrwxr-x 2 501 apache 4096 Oct 2 14:16 logs
drwxrwxr-x 2 501 apache 4096 Oct 2 13:33 temp

Onda treba oformiti bazu za RoundCube. Ja koristim MySQL koji je već formiran na serveru (zbog MailWatch programa, videti ranije postove).
# mysql -u root -pLOZINKA
mysql> CREATE DATABASE roundcubemail /*!40101 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci */;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO roundcube@localhost IDENTIFIED BY ‘vaša-lozinka’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> quit
Bye

Konfiguracija za RoundCube se vrši kroz web interface : http://IP-vaše-mašine/roundcubemail/installer/
Posle završenog procesa intstalacije OBAVEZNO obrisati folder /usr/share/squirrelmail/roundcubemail/installer.
Link ka uputstvu za instalaciju : link.

Dodatna konfiguracija :
1. Da ne bi korisnici pravili više identiteta pod webmail-om, treba staviti sledeću opciju u konfiguracionom fajlu : /usr/share/squirrelmail/roundcubemail/config/main.inc.php :
$rcmail_config[‘identities_level’] = 2;
2. A da ne bi svaki put unosili i server pri logovanju, stavi se ovo dole :
$rcmail_config[‘default_host’] = ‘localhost’;

Ako nešto ne radi pratiti logove, i to :
Apache-a u /var/log/httpd
RoundCubeMail-a u xxx/roundcubemail/logs

Moguće greške
Greška 1
Ako se javlja greška pri logovanju, i praćenjem dovecot.log se vidi da pri logovanju RoundCube automatski lepi i domen uz username :
(ovako : May 07 13:18:46 imap-login: Info: Disconnected (auth failed, 1 attempts): user=, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured)
treba pogledati u konfiguracioni fajl : xxx/rouncubemail/config/main.inc.php stavku : $rcmail_config[‘username_domain’] = ‘xxx’;
Iz te stavke treba izbrisati ime domena (ostaviti samo navodnike…).
Greška 2
Ako se pri logovanju u RoundCubeMail webmail javi ovakva greška :
server error status internal error occurred. refer to server log for more information
A u /var/log/dovecot.log ovako nešto :
Jun 12 11:32:12 imap(korisnik1): Error: mkdir(/home/korisnik1/mail/.imap/INBOX) failed: Operation not permitted
Potrebno je korisnicima dodati i grupu pod kojom radi Sendmail (to je obično grupa “mail”) :
# id korisnik1
uid=500(korisnik1) gid=500(korisnik1) groups=500(korisnik1)
# usermod -a -G mail korisnik1
# id korisnik1
uid=500(korisnik1) gid=500(korisnik1) groups=500(korisnik1),12(mail)
Greška 3
A ako se poruka vraća sa ovim komentarom :
The following addresses had permanent fatal errors —–
korisnik1@liste.moj.domen
(reason: 553 5.1.8 … Domain of sender address korisnik1@liste.moj.domen does not exist)
A vi znate da su DNS domeni OK, proverite /etc/hosts fajl! U njemu treba da je upisana IP adresa i FQDN servera, kao i moguće skraćenice za isti.
Greška 4
U error logu Roundcubemail-a se nađe ovako nešto :
PHP Warning: date(): It is not safe to rely on the system’s timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function.
To znači da u fajlu /etc/php.ini treba ubaciti liniju :
date.timezone = Europe/Belgrade