Webmail za Sendmail

Postoje razni webmail-ovi koji se mogu koristiti uz Sendmail (ili Postfix), ali je moj najomiljeniji SquirrelMail (videti ranije postove o njemu).
Sada nameravam da isprobam RoundCube webmail (videti ovde). Što je najlepše, oba mogu da se vrte na istom serveru, i nad istim korisnicima.

Gde je sadržaj kojih foldera lociran :
INBOX – /var/spool/mail/ime-korisnika
DRAFTS (u RoundCube to se zove INBOX.Drafts folder) – /home/korisnički-nalog/mail/INBOX.Drafts
SENT (u RoundCube to se zove INBOX.Sent folder) – /home/korisnički-nalog/mail/INBOX.Sent
TRASH (u RoundCube to se zove INBOX.Trash folder) – /home/korisnički-nalog/mail/INBOX.Trash

Gde se nalaze koja podešavanja (Ime i prezime korisnika, mail adresa pošiljaoca, Reply To, potpis, adresar, podešavanje okoliša (boja, stil)) :
Podešavanja za SquirrelMail : /var/lib/squirrelmail/prefs/korisničko-ime.pref+abook+sig
Podešavanja za RoundCube : nalaze se u MySQL bazi formiranoj pre instalacije RoundCube-a
(Paziti, podešavanja za Identities pod RoundCube može praviti probleme ako se radi kroz Internet Explorer 8, FireFox 14 nema nikakvih problema!)