X win za Linux, i SAR

Dakle ako vam treba grafički prikaz a imate samo SSH ka svom Linux/Unix serveru, evo jednog malog programčića koji odlično radi posao : MobaXterm

Isprobano bez problema daje grafički prikaz komandi koje imaju takav element, kao što je npr SAM ili gnuplot na Unix serverima.

A da bi se na Linux/Unix serveru lepo moglo pratiti opterećenje procesora, iskorišćenje memorije, ili paging, treba koristiti SAR komandu. Ako je već nemate, istalacija je obavezna! Uz malo podešavanja može se prikazati i grafika (pomoću predhodno pomenutog MobaXterm programčića montiranog na vaš WIN PC).

SAR – Instalacija

Pregled skupljenih podataka
Fajlovi sa podacima (ime im je obično saXY) nalaze se obično u /var/adm/sa ili /var/log/sa i mogu se prebaciti i na neku drugu mašinu, i onda se čitati, prvo da se ne bi opterećivala produkcija, drugo, ako je potrebna instalacija raznih dodatnih programčića za grafički prokaz.

Grafički prikaz
Postoje dva programčića koja to omogućavaju, i rade i na dosta starijim Unix platformama.
To su sargraph i gnuplot. Treba naći verzije koje odgovaraju vašem UNIX “ukusu” 😉

Oba programa se samo odzipuju i odtaruju, i sami se smeste u /opt/sargraph/ odnosno /opt/gnuplot/ .
Otvoriti ih kroz SSH ali obavezno kroz MobaXterm program, da bi se grafika mogla prikazati.
Obično nikakva dodatna podešavanja nisu potrebna, sem eventualno (privremenog) dodavanja putanja u PATH (ovakvo dodavanje važi naravno samo za dati otvoreni prozor) :
#export PATH=$PATH:/opt/gnuplot/bin
Proveriti dodato :
#echo $PATH

A da bi se testirao rad programa gnuplot, uraditi sledeće :
#cd /opt/gnuplot/bin
#./gnuplot
gnuplot>plot sin(x) Ovo bi trebalo da u odvojenom prozoru prikaže sinusoidu.

Da bi se iskoristili već postojeći podaci koje je generisao SAR (mogu se kopirati i sa drugog servera koji je HW i SW kompatibilan) :
#cd /opt/sargraph/bin
#./sargraph.ksh /apsolutna-putanja-do-lokacije-SAR-fajlova/saXY
Posle prolaska kroz meni, prikazaće se grafik u odvojenom prozoru.

Paziti : u pitanju su starije verzije sargraph (2) i gnuplot (3.7) programa…
Novije verzije nisu baš Unix kompatibilne…