Ako Squid proxy server često zaglavljuje sa ovakvom greškom :
#service squid status
squid dead but pid file exists
A u /var/log/messages se vezano za squid javlja gomila ovakvih linija :
Squid Parent: child process 123456 exited due to signal 25

Treba proveriti veličinu logova Squid-a u /var/log/squid (uobičajeno mesto za RHEL i Fedora logove). Ako su logovi preveliki – tj prešli granicu od 2G (granica je na nivou OS-a), uraditi prinudnu rotaciju :
#logrotate -f /etc/logrotate.d/squid

Paziti, ovaj proces može da traje i 10-15min, ako su veliki logovi…