Jedna jako zgodna komada, ako želite da izlistate fajl, bez komantara (znači bez linija u kojima se nalazi znak #), a da izlaz nema prazne linije tamo gde su nekad bili komentari :

# less ime.fajla | grep -v “#” | grep -v ‘^$’

By velda