Kako kod MailScanner-a izvući poruke iz karantina

U do sada formiranoj konstelaciji (videti ranije postove, MailWatch Version = 1.2.0, MailScanner Version = 4.84.5, PHP Version = 5.3.3, MySQL Version = 5.1.61), karantin MailScanner-a se nalazi pod folderom /var/spool/MailScanner. Da bi se kroz MailWAtch+MailScanner mogle puštati poruke iz karantina, potrebno je da ovaj folder ima prava koja Apache korisniku dozvoljavaju WRX (kod nas je HTTP korisnik apache) :
[root@mail-server MailScanner]# pwd
/var/spool/MailScanner
[root@mail-server MailScanner]# ll
drwxrwx— 30 root apache 4096 Mar 31 00:55 quarantine
To se postiže ovako :
[root@mail-server MailScanner]# chown root.apache quarantine/
[root@mail-server MailScanner]# chmod 770 quarantine/
Takođe je neophodno da linije u MailScanner.conf fajlu glase ovako :
Quarantine User =
Quarantine Group = apache
Quarantine Permissions = 0660
Kao posledica ovoga dnevni karantin fajlovi i folderi pod /var/spool/MailScanner/quarantine imaju ovakva vlasništva :
drwxrwx— 3 root apache 4096 Jun 29 10:30 20120629

Napomena : ako se pri pokušaju povraćaja poruke iz karantina ne desi jednostavno ništa (poruka se ne vraća, kroz MailWatch se ne vidi ništa, u /var/log/maillog nema ni jednog upisa) pogledati log fajl : /var/log/httpd/ssl_error.log . Ako je u njemu upis koji liči na ovo :
[Fri Jun 29 10:37:40 2012] [error] [client 10.10.10.11] PHP Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /usr/share/squirrelmail/mailscanner/pear/Mail/mime.php on line 598, referer: https://10.10.10.12/mailscanner/detail.php?id=q5T8U0fVee4643

Treba uraditi sledeće :
Fajl /usr/share/squirrelmail/mailscanner/pear/Mail/mime.php iz MailWatch 1.2.0 instalacije zameniti sa istim fajlom malo starije verzije i resetovati server.