Tag: syslog

Syslog server

Dakle centralno mesto za sakupljanje svih logova sa npr. servera ili komunikacionih uređaja. Syslog server ide uz svaku Fedoru ili RHEL, i radi sasvim dobro, ali kada je u pitanju…