Moguća Sendmail mailq greška

Ako vam se u mailq Sendmail-a javlja ovakva greška : r2TTw8UW002238 6090989 Fri Mar 22 15:58 (Deferred: local mailer (/usr/libexec/dovecot/deliver) exited) korisnik2@moj.domen A u Dovecot logovima se nalazi ovakva greška : Mar 22 13:13:41 mail-2012 sendmail[1022]: r2TTw8UW002238: to=korisnik2@moj.domen, delay=1+21:15:22, xdelay=00:00:01, … Continue reading

Sendmail log problem : did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to MSA

Ako vam se u /var/log/maillog javlja ovako nešto : Dec 20 14:07:39 mail-2012 sendmail[8974]: qBKD7ddr008974: [10.10.10.11] did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to MSA To samo znači da host (ovde 10.10.10.11) nije završio započetu komunikaciju sa serverom (tj nije poslao … Continue reading