Kako promeniti ime Linux serveru

Podrazumeva se, iz komandne linije 😉 Evo fajlova koje treba menjati, i komandi koje treba izvršiti : 1. /etc/hosts To treba da izgleda ovako : 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 ########################## 127.0.0.1 novo.ime.servera IP.adresa.servera novo.ime.servera … Continue reading