Tag: error

Sendmail log error

Ako vam se u Sendmail logu (koji je obično u /var/log/maillog) javi ovakva ili slična greška : ….collect: premature EOM: Connection reset by [10.10.10.11] …. SYSERR(root): collect: I/O error on…