Redmine 2.3.0, Wiki i tabele

U principu kada se u Wiki ubacuju tabele, širina kolona se sama podesi, ali meni je trebalo da je jedna (vrlo široka) kolona uža, da bi se cela tabela videla na strani.
Tu ima par problema :
1. Ne može se podesiti širina kolone na manje od širine najduže reči.
Pošto su kod mene u pitanju imena fajlova, koja su jako dugačka, to je problem.
2. Wiki Red Mine tabele nemaju “wrap text” opciju, bar je ja nisam našla.
3. Opcija sa formatiranjem cele kolone kod mene nije funkcionisala (verovatno zbog nedostatka plug-in-a, ili starije verzije : Redmine 2.3.0)

Ovo ostavlja dva moguća rešenja :
1. Deo imena fajla sa “Enter” prebaciti u novi red, što automatski sužava kolonu
2. U svaku ćeliju u kojoj je dugačka reč, ubaciti odrednicu o smanjenju veličine fonta :
|{font-size:75%}. neki moj tekst|
čime se takođe automatski sužava širiba kolone.

Dobri linkovi :
Link1
Link2