TeamViewer free alternativa

Spisak alternativa sam gledala odavde.

1. Ammyy admin
Trebalo bi da je siguran, besplatan i jednostavan, kao i da radi ako je PC iza NAT-a u lokalnoj mreži. Videćemo.
2. Mikogo – nije besplatan
3. ThinVNC
GNU licenca, zanči free 🙂
Može i sa tableta ili mobilnog, što i UOPŠTE ne treba, ali ajde.
Instalira se na mašinu (“server”), i onda koristi browser za konekciju.
Više se ne održava.
4. UltraVNC
GNU licenca, podržava WIN 10, aktivno se održava.
Ima gomilu podešavanja 🙁 i pomalo ne jepregledan
5. Chrome Remote Desktop
Dodatak u Chrome browser se mora instalirati na obe mašine, i na ciljnoj mašini on generiše kod, koji je potreban za kasnije povezivanje.
Nema dodatne opcije (screen sharing, chat). Traži Google nalog.
6. WebEx Meetings
Koristi Cisco Cloud, uglavnom za web konferencije – dakle ne.
7. Splashtop
Plaća se posle trial perioda.
8. VNC Connect
Plaća se posle 30 dana.