Heklanje 112 : Još malo hvatača snova

Hvatači snova u raznim varijantama, sa dodacima “visuljaka” i bez, i sa cvetićima i listićima na njima :

Kako hvatač snova izgleda bez dodatnih (cvetnih) ukrasa :

I kada dodam cvetne ukrasiće :

I još jedan mnogo sladak hvatač snova sa dodatim “resicama” i cvetnim ukrasićima :