Excel i Gantt dijagram

Da, Gantt dijagram MOŽE da se napravi u Excel-u, i to relativno jednostavno.
Meni treba dijagram procesa tokom 24h.
Dakle polja u mojoj tabeli su ova :
Vreme START/Vreme KRAJ/Vreme trajanja (min)/Task/Servis
Na X osi mi treba doba dana (00:00 do 24:00), a na Y osi naziv Task-a koji se tada radi.
1. Napraviti tabelu u Excel-u
2. Proglasiti je za tabelu (onda se mnogo lakše dodaju nove stavke, postoji padajući meni za svaku kolonu itd)
3. Nad tabelom formirati horizontalni bar grafik
4. Kao elemente Y ose proglasiti “Vreme START” i “Vreme trajanja (min)”
5. Za bar graf za “Vreme START” staviti da nema linije i nema fill, tako da će se videti samo vreme trajanja, koje će stajati u prostoru 🙂

ODLIČAN link.

Comments are closed.