Da, Gantt dijagram MOŽE da se napravi u Excel-u, i to relativno jednostavno.
Meni treba dijagram procesa tokom 24h.
Dakle polja u mojoj tabeli su ova :
Vreme START/Vreme KRAJ/Vreme trajanja (min)/Task/Servis
Na X osi mi treba doba dana (00:00 do 24:00), a na Y osi naziv Task-a koji se tada radi.
1. Napraviti tabelu u Excel-u
2. Proglasiti je za tabelu (onda se mnogo lakše dodaju nove stavke, postoji padajući meni za svaku kolonu itd). Home tab, opcija “Format as table”
2a. Vreme trajanja OBAVEZNO staviti u formatu : 12:05:00 AM (to je 5minuta)
3. Nad kolonom “Vreme START” formirati horizontalni bar grafik, tipa “Clustered Bar”

4. Kao elemente Y ose na “Vreme START” dodati i “Vreme trajanja (min)”
5. Za bar graf za “Vreme START” staviti da nema linije i nema fill, tako da će se videti samo vreme trajanja, koje će stajati u prostoru 🙂

ODLIČAN link.