SCOM i njegov agent na WIN 2008 serveru

Kada se javi problem sa radom SCOM agenta na WIN serveru, treba proveriti njegovo zdravlje.
Evo kako. Ide se kroz SCOM (znači ništa se ne gleda na samom WIN serveru (sem logova)!!!!
WIN server Operations Manager logovi :

SCOM :
1. Ići na stavku “Monitoring :

2. Ići skroz dole, do ove stavke :

3. Videti u kom je stanju agent.

Link1
Link2