Početno podešavanje za MS SQL SMS

Ići na Tools/Options i podesiti neke osnovne stavke :
*Veličina slova (ja volim da su malo veća)

*Numeracija linija (uvek zgodno!)

*Automatsko završavanje pisanja komandi (da ne moram ja da kucam sve to) :

Dobar youtube link za podešavanja.

Dodavanje komentara :
*Ako je komentar od jedne linije : samo na početak reda staviti dva uzastopna minusa : —
*Ako je komentar od više redova, na početak komentara staviti kosu crtu i zvezdicu : /* a kad je komentar gotov na kraj staviti zvezdicu i kosu crtu : */