Heklanje 37 : zvezde za ukras

E, a ovog puta je tu i šema za heklanje!
heklana-zvezda1
heklana-zvezda2
I šema po kojoj su obe zvezde rađene (ova što ima 5 krakova je, pa samo oduzet jedan…..)
heklana-zvezda1-sema
I još jedna zvezdica :
heklana-zvezda3
I šema po kojoj sam radila (znam da se vidi samo parče, ali to je dovoljno……) :
heklana-zvezda3-sema