HTML ili PHP i ubacivanje FTP konekcije ka folderu ili fajlu

Kako unutar HTML-a ili PHP-a napraviti konekciju ka FTP serveru i njegovom sadržaju.

Ako je u pitanju folder na FTP serveru :
Ako je sadržaj u tabeli, i ovo su onda dve susedne ćelije tabele :
ftp-konekcija-unutar-HTML-a
A vidi se na strani kao :

Dokumentacija Folder sa projektnom dokumentacijom

Ako je u pitanju fajl :

Korisničko uputstvo

Paziti, može se desiti da neki browser ne izađe sa ovakvim linkom na kraj.

Ako je lokacija zaštićena sa user+pass kombinacijom, kada se klikne na link, iskočiće prozor koji traži datu autentifikaciju.
*********************************************************************
Kako ubaciti datum poslednje izmene dokumenta, da bude automatski :
datum-poslednje-izmene