Zašto ova dva zajedno?
Jer su izgleda uparene skripte neophodne da bi se neki formular napravljen u HTML-u popunio i stavio na neko mesto (korišćenjem PHP-a).
Dobar link.

1. Napravi se forma u HTML-u, u koju se popunjavaju podaci
Ja za ovo koristim Bluefish (verzija 2.0.3 na CentOS 6U7)
html-skript
2. Koristeći komandu GET ili POST podaci se prebacuju u PHP fajl (GET je transparentan, POST nije, i zato ga je bolje koristiti). te komande se nalaze u HTML tj PHP fajlu, i moraju biti uparene.
php-skript
3. PHP prikaže podatke koji su uneti, i onda ih ubacuje u npr fajl (može i da ih pošalje putem mail-a)

Napomena : ako se unutar ovakve strukture ubacuje padajući meni, nije potrebna nikakva nova fomra+php, samo zadržati imena promenljivih, i stara php forma će ih pokupiti :
padajuci-meni-html