SVN GUI klijent za CentOS 6

Već sam u mom ranijem postu i tu sam prikazala korišćenje SmartSVN klijenta, ali on je samo demo verzija, a i nešto mi ne ide sa njim. Pa sad gledam šta još postoji.
Odličan link sa poređenjem SVN klijenata.
RabbitVCS (link)
Ovo je izgleda specifično za RHEL/CentOS 6, što je dobra stvar.
Instalira se jako jednostavno :
# yum install rabbitvcs*
# yum install nautilus-python pysvn python-configobj python-devel dbus-python python-dulwich subversion meld
I Python, ali ga ja već imam.
E ali cvrc, to je CLI program, što mi ne treba.
RapidSVN (link)
Hnn, ovaj je zaglavio u 2009, tako da nije za mene.
Subeclipse (link)
Apache subversion client (link)
Ima verziju za Cent=S 6, što me čini veoma srećnom 😉
Spušta se skripta : svn1.8_centos6.sh
# chmod 777 svn1.8_centos6.sh
Daaa, MORA da se izvršava kao root
# ./svn1.8_centos6.sh
Traži Apache i Apache SVN module, ali ih instaliram usput, ako ih nema.
***********************************
Ako se javi ovakva greška :
GPG key retrieval failed: [Errno 14] Could not open/read file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-WANdisco
Ovo je rešenje : spustiti ključ direktno sa adrese : http://opensource.wandisco.com/
***********************************
…..
Installation complete.
You can find the subversion configuration file for apache HTTPD at /etc/httpd/conf.d/subversion.conf
By default, the modules are commented out in subversion.conf.
To enable the modules, please edit subversion.conf and remove the # infront of the LoadModule lines.
You should then restart httpd (/etc/init.d/httpd restart)
Posle ovoga :
# service httpd restart
Hnnn, divno i krasno, ali i ovo je CLI klijent…..
SmartSVN
I na kraju ostadoh ja na ovome, iako je samo Demo verzija (30 dana trial period).
I on je Apache subversion client…..
Pa bar ima dobru dokumentaciju.