Zabbix agent na RHEL 4U5

RHEL 4U5 jeste stara verzija (veoma), ali je izuzetno stabilna, i zašto menjati ako sve radi kako treba? Takođe je u pitanju 32 bitna mašina…..
Ali svejedno je potrebno i te servere pratiti, i na njih staviti Zabbix agenta.
Evo lokacije 1 i lokacije 2 gde se mogu naći starije verzije Zabbix agenata.

Za RHEL4U5 potrebna je verzija agenta 1.4.5-2 (ili 1.4.6-1).

Instalacija
# rpm -ivh zabbix-agent-1.4.5-2.el4.i386.rpm
Ovime se na lokaciji /etc/zabbix kreiraju :
-rw-r–r– 1 root root 1121 May 2 2008 zabbix_agent.conf
-rw-r–r– 1 root root 2464 May 2 2008 zabbix_agentd.conf
Oba fajla se edituju.
zabbix_agent.conf :
Server=10.10.10.142
Timeout=3
zabbix_agentd.conf :
Server=10.10.10.142
Hostname=deponija-10.10.10.105
(Paziti ovde staviti ISTO kao i kod imena za host pod Zabbix serverom!!)
StartAgents=5
DebugLevel=3
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agentd.pid
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
Timeout=3

# service zabbix-agent start
Starting zabbix agent: [ OK ]

Da se podiže posle restarta servera :
# chkconfig zabbix-agent on

Kreirati host pod Zabbix serverom, i dodati mu “Template OS Linux”.
Na žalost, za ove stare agente nema stavki koje se odnose na količinu slobodnog prostora na particijama, što postoji za novije agente, od verzije 2.0 na dalje. Ti noviji agenti pri instalaciji zahtevaju i instalaciju kompletnog Zabbix-a.

Napomena : ni ne pokušavati sa novijim verzijama Zabbix agenta, jer one traže kompletan Zabbix iza sebe, i visoke verzije glibc SW, čega nema na ovim verzijama RHEL-a.

Testiranje
Sa Zabbix servera, probati konekciju ka hostu na kome je instaliran Zabbix agent :
# telnet 10.10.10.105 10050
Trying 10.10.10.105…
Connected to 10.10.10.105
Escape character is ‘^]’.
^]
agent.version
ZBXD1.4.5Connection closed by foreign host.
Italika deo se kuca u komandnoj liniji. Paziti!! Kucati VEOMA brzo, jer se konekcija zatvara.