Dekripcija mail poruka, deo 2

Dakle sada je na serveru enkriptovana mail poruka, koju treba korisnik da pročita, i to na jedan od dva načina :
1. RoundCube webmail
2. Klijentski softver na svom PC-u

Dekripcija za RoundCube webmail
Enkripcija i dekripcija mail poruka kroz webmail, u mom slučaju RoundCubeMail.
Koristila sam ovo uputstvo.