CRONTAB i mogući razlozi neizvršavanja

Dakle imam skript, i treba da se izvrši na 5 minuta, i unesem ja to u cron (# crontab -e), kad ono cvrc.
Evo nekoliko razloga zbog kojih možda neće da radi :

1. Na kraju crontab naredbe MORA da bude jedna prazna linija, ako je nema, cron ne javlja nikakvu grešku, ali se i ne izvršava
2. Naredba u skripti nije u PATH-u cron usera. To se ispravlja unosom PATH naredbe u samu skriptu :
#!/bin/bash
PATH=/bin:/sbin/:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
3. Skripta nije izvršna, ili je bar cron user ne izvršava. Za početak staviti za skriptu 777, pa ići dalje.
4. Cron proces nije pokrenut. Proveriti sa :
# pgrep cron
ili
# ps -axf|grep cron
ili
# service crond status
Pokrenuti ako nije pokrenut.