Surfovanje iz komandne linije

Za to je potreban paket koji se zove Lynx (može i Curl, ali sa njime nikad nisam radila).
On u principu radi samo za mašine koje su direktno vezane na Internet, sem ako predhodno ne setujete proxy varijablu okruženja :

# export http_proxy=’http://10.10.10.96:1234′
# export https_proxy=’http://10.10.10.96:1234′
# lynx www.google.com

Paziti, odziv je znatno sporiji nego sa običnim browser-om, ali to i služi samo za dijagnostiku.