Šta je uopšte NRPE :
NRPE allows you to remotely execute Nagios plugins on other Linux/Unix machines. This allows you to monitor remote machine metrics (disk usage, CPU load, etc.).

Ako vam se pri pokretanju NRPE upita javi ovako nešto :
# ./check_nrpe -H 10.10.10.41 -c check_mailq
./check_nrpe: error while loading shared libraries: libssl.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
To znači da fali Nagios NRPE parče. I ne može da ide iz generalističkog repozitorija. Ja sam morala da skidam paket po paket odavde : http://pkgs.repoforge.org
A evo koji vam paketi sve trebaju :
perl-Crypt-DES
perl-Net-SNMP
fping
nagios-plugins
nagios-nrpe
Dodati i nrpe kao tar.gz format, i instalirati ga.
Staviti tu najnoviju verziju check_nrpe skripta umesto stare u /usr/local/nagios/libexec.

Testiranje :
# ./check_nrpe -H 127.0.0.1
NRPE v2.12

Ako ipak neće da prođe, na ciljnoj mašini proveriti /etc/nagios/nrpe.cfg, da li je Nagios serveru dozvoljen pritup ciljnoj mašini.
Takođe proveriti iptables ciljne mašine…..