Procmail autoreply

Ako hoćete da vam autoreply opcija ima vise redova, i da je tekst lepo složen, treba ga spakovati u poseban autoreply fajl.
Da bi sve ovo lepo funkcionisalo, treba napraviti tri fajla u home folderu korisnika /home/korisnik1 :

.forward
|exec /usr/bin/procmail

.procmailrc
SHELL=/bin/bash
LOGFILE=/home/korisnik1/procmailrc.log
VERBOSE=on
#Autoreply na svaki dolazni mail
:0 h c
* !^FROM_DAEMON
* !^X-Loop: korisnik1@moj.domen
| (formail -r -I”Precedence: junk” \
-A”X-Loop: korisnik1@moj.domen” ; \
cat /home/korisnik1/poruka.txt) | $SENDMAIL -t

poruka.txt
Postovani,
bla bla
Sa postovanjem,
Korisnik1

Dobar link.