SquidGuard vs DanseGuardian

Pošto sam primenila oba, i oba rade u produkcionom okruženju, mislim da mogu da dam kvalifikovano mišljenje.
BL
Pošto oba koriste iste crne liste, tu su, naravno isti.
Konfiguracija
SG ima ZNATNO jednostavniju konfiguraciju, bez milion drugih fajlova koje poziva!! Istina daje i šire mogućnosti, ali u nedovoljnoj meri da kompenzuje vrlo visok stepen komplikovanosti.
Logovanje
Znatno jednostavnije urađeno u SG nego u DG. Istina još nisam uspela da nađem log analyzer za SG, ali radim na tome.
Takođe, SQ ima logove odvojene po kategorijama (što je, baz za mene, znatno zgodnije), dok DG sve trpa u jedan fajl.
Zaključak
Meni bar je SG zgodniji i za konfiguraciju i za pregled logova…..