Rotacija VSFTP logova

Kako namestiti rotaciju VSFTP servisa na jedan dan, sa tim da se čuva zadnjih 30 dana logova.
Zašto tako nešto namestiti? Jer je na serveru OGROMAN saobraćaj, i log fajlovi za default 7 dana prelaze 3G, i ne mogu se analizirati (ili barem ne lako).

Šta sve treba namestiti :
1. /etc/vsftpd/vsftpd.conf – podešavamo tip i lokaciju fajlova sa logovima. Ako ovo već radi kako treba, nema potrebe bilo šta tu menjati.
2. /etc/logrotate.d/vsftpd i vsftpd.log, koji treba da budu isti :
/var/log/xferlog {
# ftpd doesn’t handle SIGHUP properly
daily
rotate 10
nocompress
missingok
}
Ovo ovako izgleda, ako vam se log nalazi u /var/log i zove se xferlog, ako ne, onda podesiti prema stanju stvari.

Kako naterati trenutnu rotaciju vsftpd logova :
# logrotate -f /etc/logrotate.d/vsftpd.log