Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Ako mail ne odlazi iz Outlook-a – Linux, Windows, Heklanje, Kuhinja

Ako mail ne odlazi iz Outlook-a

Dakle ako vam se korisnici žale da im mail ne odlazi iz Outlook-a (bilo Microsoft ili EXpress-a), a vi gledate na server i sve vam izgleda OK (Sendmail/MailScanner radi, u logovima nema grešaka), evo koja provera može ukazati na lokaciju problema :

Sa servera koji vam pravi problem uradite ove dve komande i merite vreme koliko u oba slučaja treba serveru da se odazove :
# telnet 127.0.0.1 25
Trying 127.0.0.1…
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is ‘^]’.
220 mail-2012.moj.domen ESMTP Sendmail 8.14.4/8.14.4; Tue, 13 Aug 2013 11:28:29 +0200
…..

FQDN servera je mail-2012.moj.domen, a 10.10.10.36 je njegova interna adresa. U

# telnet 10.10.10.36 25
Trying 10.10.10.36…
Connected to 10.10.10.36.
Escape character is ‘^]’.
220 mail-2012.moj.domen ESMTP Sendmail 8.14.4/8.14.4; Tue, 13 Aug 2013 11:28:53 +0200
…..

Ako pozivu po IP adresi treba ZNATNO više vremena da se odazove, nego pozivu po lo interfejsu, problem je najverovatnije u /etc/hosts fajlu.
RHEL6U4 iz (potpuno misterioznih) razloga briše ručno unete promene u fajlovima /etc/resolv.conf i /etc/hosts. U ovom drugom fajlu trebalo bi da stoji sledeće :
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
10.10.10.36 mail.moj.domen
…..

Znači treba da postoji veza između lokalne (interne) IP adrese servera i njegovog imena u lokalnom (internom) DNS zapisu. Ako je nema, uneti je, i stvari bi trebalo da počnu da se popravljaju.

A da vam se razne čudne stvari ne bi dešavale posle svakog reseta servera, zbog brisanja linija u navedena dva fajla, treba napraviti skripticu koja ih sa sigurnog mesta kopira nazad nalokaciju, posle svakog restarta servera.