Da bi proxy serveri radili kako treba, nužno je da su u stanju da razlučuju imena u IP adrese, a za to im trebaju DNS serveri.
Kako podići DNS server – rezolver/kešer (pošto neće držati nikakvu zonu na sebi) na CentOS 6U4 serveru : uputstvo
Koji su paketi potrebni :
bind, bind-utils, caching-nameserver (koji je obično sadržan u predhodna dva)
Glavni konfiguracioni fajl :
/etc/named.conf
(On je direktno vezan sa fajlom /var/named/chroot/etc/named.conf, promena u jednom se odmah reflektuje u drugi)
Provera sintakse fajla :
# named-checkconf named.conf
# named-checkconf /etc/named.rfc1912.zones
Ovo se može raditi za svaki fajl zone.
Fajl named.ca sadrži spiskove root DNS servera.

Ako vam se desi da vam se DNS odaziva samo na adresi 127.0.0.1, trba baciti pogled na /etc/named.conf fajl, i proveriti sledeće :
options {
listen-on port 53 { 127.0.0.1;vaša-IP-adresa; };
ILI
listen-on { any; };
…..
Posle ovoga restartovati Bind.

Podesiti fajl /etc/resolv.conf :
search moj.domen
nameserver 127.0.0.1
nameserver 10.10.10.36

Testiranje :
1. Da li vam prolazi port 53 po TCP protokolu na Internet :
# telnet 8.8.8.8 53
Trying 8.8.8.8…
Connected to 8.8.8.8.
Escape character is ‘^]’.
Connection closed by foreign host.
2. Ako se u /var/log/messages nađe ovakva greška :
Jun 20 14:31:32 server80 named-sdb[2222]: error (network unreachable) resolving ns2.nic.uk/AAAA/IN’: 2a01:40:1001:35::2#53
Treba isključiti IPv6 pri podizanju Bind-a. To se radi u fajlu /etc/sysconfig/named u koj se na kraju doda linija :
OPTIONS=”-4″