U kom smislu problemi? Pa jednom sajtu ne može da se priđe, i to samo tom sajtu. Sve ostalo radi kako treba. Takođe ako se na sajt ide direktno sa samog servera, sajt se vidi… Dakle definitivno je problem na serveru.
Kako testirati celu priču iz lokalne mreže (sa koje se proxy i inače koristi), ali obavezno sa Linux mašine :
# telnet 10.10.10.11 8080 IP adresa proxy servera i port po kome on radi
Trying 10.10.10.11…
Connected to 10.10.10.11 (10.10.10.11).
Escape character is ‘^]’. Taster “Ctrl” i taster “]”
connect problematični-sajt HTTP/1.0 OBAVEZNO lupiti “enter” dva puta!!

HTTP/1.0 503 Service Unavailable
Server: squid/3.1.10
Mime-Version: 1.0
Date: Wed, 30 Jan 2013 10:47:45 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 3099
X-Squid-Error: ERR_CONNECT_FAIL 110
Vary: Accept-Language
Content-Language: en


….
I tako dalje, gomila podataka.
U tim podacima tražiti onda dalje grešku!

Ako je sve u redu, odgovor servera bi trebalo da bude nešto ovako :
## telnet 10.10.10.11 8080 IP adresa proxy servera i port po kome on radi
Trying 10.10.10.11…
Connected to 10.10.10.11 (10.10.10.11).
Escape character is ‘^]’.
connect www.google.rs HTTP/1.0 OBAVEZNO lupiti “enter” dva puta!!

HTTP/1.0 200 Connection established