Squid log problem

Ako vam se u /var/log/squid/cache.log fajlu javljaju ovakva upozorenja :

2013/01/25 09:20:58| WARNING: Error Pages Missing Language: sr-rs
2013/01/25 09:20:59| errorpage.cc(293) errorTryLoadText: ‘/usr/share/squid/errors/sr-rs/ERR_ACCESS_DENIED’: (2) No such file or directory ”

To znači da vam taj jezički tip greške fali među onima koji se nalaze na lokaciji /usr/share/squid/errors
Novi jezički tipovi se mogu napraviti soft linkovima (ako već postoje slični), ili se kompletan paket može spustiti odavde, i postaviti po uputstvima.

Ako se jezička kombinacija dodaje kao soft link, to se radi ovako :
# pwd
/usr/share/squid/errors
# ln -s /usr/share/squid/errors/sr-latn sr-latn-rs
# service squid reload

I posle toga pratiti i dalje Squid cache.log!