Šta raditi ako vam između host mašine koja je Windows (XP, Vista, 7), i na kojoj je VNC Viewer, i Linux servera na koji se kačite ne radi copy/paste opcija (u bilo komn pravcu)?
Onda pod Linux-om aktivirate terminal, i u njega ukucate :
#vncconfig
To će vam otvoriti malo prozorče. Pustite ga otvorenog (i smanjenog, ako vam smeta) dokle god vam treba opcija copy/paste.