E, da.
Kod Unix servera može mnogo toga da se bekapuje, ali u ovom slučaju će biti reči o bekapu map fajlova VG-ova (Volume Groups).
Šta sve može (i treba) da se bekapuje :
1. vg00 ili operativni sistem, na trake ili na (Ignite) backup server u mreži
2. Fajl /etc/lvmtab, on se samo kopira na sigurnu lokaciju
3. Mape ostaliH VG-ova na serveru :

# vgexport -s -p -v -m /apsolutna-putanja/vg-ime-datum.map vg-ime
s – obično se kaže da je za servere koji imaju VG u klasterima, ali nije samo za to, unosi VGID u map fajl, dakle koristiti ovaj svič i kada nije u pitanju virtuelna grupa koja je pod klasterom
p – radi se backup, ne brišemo grupu sa sistema, dakle neophodno
v – verbose – što više izlaznih podataka, to bolje
m – ime i lokacija output map fajla