Procmail i ograničenje veličine mailbox-a

Kako ograničiti veličinu INBOX-a korisnika :
1. Putem kvota na nivou operativnog sistema, ali je to zgodno samo ako vam je /var/spool/mail odvojena particija, a sem toga se teško menja
2. Kroz Procmail, koji je MDA. Kroz Procmail ovo se ograničenje može praviti za sve korisnike odjednom, ili samo za pojedinačne korisnike (ili kombinacija predhodna dva).

Ako je ograničenje za sve korisnike, onda se fajl .procmailrc stavlja direktno u /etc folder.
Ako je ograničenje za pojedinačnog korisnika, onda se fajl .procmailrc stavlja u /home/ime-korisnika folder.
U oba slučaja sintaksa je ista :
# more .procmailrc
NL=” NL znači New Line

LOG=”====================${NL}” LOG znači logovanje, ovde taj log ide kao info mail pošiljaocu
QUOTA=3042880 Definisanje kvote, u bajtima!
DROPPRIVS=yes Uklanjanje privilegija za sam proces
LOG=”QUOTA: $QUOTA${NL}”

## David W. Tamkin <3F1EA16E.7040102@panix.com>
### Recommendation to use :0i from Leow Hock Seng on 25 Apr 2005

:0i
INBOXSIZE=| set — `ls -l $DEFAULT`; echo $5

LOG=”INBOXSIZE: $INBOXSIZE${NL}”
:0
* $ -${INBOXSIZE}^0
* $ ${QUOTA}^0
{
MAXMSG = $=
LOG=”MAXMSG: $MAXMSG${NL}”
:0
* $ > ${MAXMSG}
{
LOG=”Bouncing (message too big!)${NL}”
EXITCODE=69
# HOST
}
}

:0E
{
LOG=”Bouncing (inbox already full!)${NL}”
EXITCODE=69
# HOST
}

##################Ovaj deo se odnosi na logovanje u /var/log/procmail.log, inače tog logovanja nema
LOGFILE=/var/log/procmail.log
#VERBOSE=YES Ovo nemojte uključivati, sem za debug, količina podataka je prevelika
LOGABSTRACT=YES

NL=”

LOG=”====================${NL}”
LOG=”QUOTA: $QUOTA${NL}”
LOG=”INBOXSIZE: $INBOXSIZE${NL}”
LOG=”MAXMSG: $MAXMSG${NL}”
HOST