A kad se prelazi sa starog na novi podešeni mail server

Posle pripreme novog servera sa najnovijim verzijama softvera, testiranja njegovog rada pod testnim domenom i sa testnim korisnicima, potrebno je sa starog, produkcionog servera prebaciti podatke na novi, izmeniti neke stavke u konfiguracionim fajlovima novog servera i onda aktivirati novi server.

Neke od stavki se mogu prebaciti/promeniti u napred, neke tek u trenutku isključivanja starog produkcionog servera i njegove zamene novim.

Stavke koje se prebacuju/menjaju u napred :

 • Dodavanje novog domena u /etc/mail/local-host-names
 • Prebacivanje korisničkih naloga /etc/passwd+shadow+group+gshadow (ali samo za naloge sa UID-om većim od 500)
 • Prebacivanje /etc/aliases i kreiranje nove alias baze
 • Prebacivanje korisničkih podešavanja vezanih za SquirrelMail  iz foldera /var/lib/squirrelmail/prefs/
 • Home folderi korisnika (veoma važni zbog mailing lista I ostalih prosleđivanja pošte, koje se tu definišu) – paziti na vlasništva!
 • AUTH baza korisnika za BlackBerry server
 • Arhiv/vaskir/backup folder sa starog servera

Stavke koje se prebacuju/menjaju u trenutku zamene servera :

Ovo podrazumeva da je MTA na starom serveru zaustavljen, ali da je sam stari server I dalje dostupan kroz SSH…

 • INBOX-i korisnika iz /var/spool/mail-a – paziti na vlasništva!
 • IP adresa samog servera
 • IP adresa servera definisana u :
  • /etc/mail/greylist.conf
 • MySQL MailScanner baza, uradi se dump na starom serveru, a na novom serveru se uradi dump strukture baze, pa se on ponovo importuje da bi se baza ispraznila od testnih mail poruka, pa se onda tek tada importuje baza sa starog servera

Testiranje prebacivanja :

 • Slanje I primanje poruke sa nekog od javnih servisa (gmail, yahoo)
 • Praćenje protoka mail-ova kroz server
 • Praćenje /var/log/maillog-a servera
 • BlackBerry rad na BB serveru