Linux zgodne komande, deo 4

Kako TAR-ovati više foldera odjednom, is ve što je pod tim folderima, uz očuvanje vlasništva :
#tar cvfp ime-fajla.tar /apsolutni-put-do-foldera
c – kreiranje arhive
v – verbose
f – fajl koji će biti arhiva
p – preserve, čuva karakteristike (vlasništvo, grupa)

Comments are closed.