Fedora i ubacivanje novog repository-ja

U pitanju je Fedora 14, koja u startu ima samo svoj repository.
Ali kako hoću da vidim malo kako izgledaju OpenSource zamene za MS Exchange, i u tu svrhu sam izabrala Citadel (videti o tome ovde), naleteh na problem.
Nikako da Citadel repo dodam u moju Fedoru.

Dakle evo postupka :
# cd /etc/yum.repos.d
# wget http://download.opensuse.org/repositories/home:homueller:citadel/Fedora_15/home:homueller:citadel.repo
Ako ovako neće da se skine citadel repo fajl (jer izgleda da im link ne valja), pa napravite ga peške, tako što ćete otići na glavni sajt, i onda korak po korak do željenog repo fajla. Na lokaciji /etc/yum.repos.d napravite fajl željeno-ime.repo i u njega ubacite iskopirani tekst. I radiće 😉

Evo kako u tom slučaju izgleda fajl /etc/yum.repos.d/citadel.repo :
[home_homueller_citadel]
name=Citadel Groupware Server (Fedora_16)
type=rpm-md
baseurl=http://download.opensuse.org/repositories/home:/homueller:/citadel/Fedora_16/gpgcheck=1
gpgkey=http://download.opensuse.org/repositories/home:/homueller:/citadel/Fedora_16/repodata/repomd.xml.key
enabled=1

Greška koja se obično javlja kada pokušavate da skinete repo fajl ka kome link ne valja je ovako nešto :
Resolving download.opensuse.org… 195.135.221.134, 2001:67c:2178:8::13
Connecting to download.opensuse.org|195.135.221.134|:80… failed: Connection timed out.
Connecting to download.opensuse.org|2001:67c:2178:8::13|:80… failed: Address family not supported by protocol.
# less citadel.repo
Tu u fajlu treba da bude sledeće : enabled=1
I dalje raditi normalno :
# yum install po-želji