Mail server srednje veličine, deo 3 – MailScanner

Dakle, posle konfiguracije Sendmail-a i Dovecot-a, došli smo i do MailScanner softvera.
Čemu on služi? Pa objedinjuje Sendmail, SpamAssassin i AV program (ja koristim ClamAV), omogućava korišćenje programa MailWatch (koji daje vrlo dobar grafički, real-time pregled protoka elektronske pošte, statistike i pretragu) i to sve na vrlo suvisli i koristan način. Evo i njegovog sajta, odakle se program može skinuti (knjiga koja ide uz njega, i koja se kupuje, je veoma OK i korisna). MailScanner je već prilično dugo prisutan, i kao takav se pokazao kao stabilan i koristan, kako za mail servere sa srednjim protokom (do 10.000 mail poruka dnevno) tako i za one manje. Na većim ga nisam isprobala, tako da o njima ne mogu da govorim.

1. Skinuti paket (sa ove lokacije) i razviti ga na zgodnom mestu :
# tar xvfz MailScanner-4.84.5-2.rpm.tar.gz

2. Instalacija iz upravo razvijenog paketa:
# cd MailScanner-4.84.5-2
# ./install.sh Ovo će prilično da potraje. Pratiti izlaz.
I am logging everything into “install.log”.

3. Posle uspešne instalacije :
# service sendmail stop
# chkconfig sendmail off
# chkconfig MailScanner on

4. Podešavanje konfiguracije MailScanner servisa u fajlu /etc/MailScanner/MailScanner.conf :
# more MailScanner.conf|grep -v “#”|grep -v ‘^$’
Paziti!!! Date su samo linije u fajlu koje su promenjene!!!

Verzija MailScanner-a je 4.84.5
%org-name% = XXXX Staviti ono što vama odgovara!
%org-long-name% = XXX
%web-site% = XXX
Incoming Work Group = clamav
Incoming Work Permissions = 0640
Quarantine Permissions = 0660
Maximum Processing Attempts = 1
Maximum Archive Depth = 2
Virus Scanners = clamav
Allow Password-Protected Archives = yes
Quarantine Whole Message = yes
Notify Senders Of Other Blocked Content = no
Is Definitely Spam = %rules-dir%/spam.blacklist.rules
Add Watermark = no
High Scoring Spam Actions = delete
Log Spam = yes
Log Non Spam = yes
SpamAssassin User State Dir = /var/spool/MailScanner/spamassassin
Always Looked Up Last = &MailWatchLogging

Napomena 1 : sve navedene stavke već postoje u conf fajlu, samo ih treba izmeniti
Napomena 2 : prikazane vrednosti funkcionišu za moj server, ne znači da će i vama odgovarati…..
Napomena 3 : sa obe strane znaka jednakosti je OBAVEZAN blanko

5. Instalacija ClamAV-a, ali o tome u sledećim postovima

6. Startovanje servisa :
# service MailScanner start

O testiranju istog, u daljim postovima