Logovi proxy servera (squid)

Neophodno je paziti na veličinu Squid logova (kod Fedore i RHEL-a se nalaze u /var/log/squid), jer ako logovi pređu 2G, Squid će prestati sa radom (što znam iz sopstvenog gorkog iskustva).
Postoje dva načina da se reši ovaj problem :
1. Redovna rotacija logova
2. Regulisanje veličine samih logova (tj. količine informacija koja se u njih upisuje)

1. Rotacija logova
Najbolje je to prepustiti logrotate demonu (što i jeste u default postavci Squid-a).
Sam konfiguracioni fajl za ovo se nalazi u /etc/logrotate.d/squid, i za redovnu svakodnevnu rotaciju logova i čuvanje zadnjih 5 logova, izgleda otprilike ovako :
/var/log/squid/access.log {
daily
rotate 5
copytruncate
compress
notifempty
missingok
}
/var/log/squid/cache.log {
daily
rotate 5
copytruncate
compress
notifempty
missingok
}

/var/log/squid/store.log {
daily
rotate 5
copytruncate
compress
notifempty
missingok
# This script asks squid to rotate its logs on its own.
# Restarting squid is a long process and it is not worth
# doing it just to rotate logs
postrotate
/usr/sbin/squid -k rotate
endscript
}

2. Regulisanje veličine samih logova vrši se kroz sam Squid konfiguracioni fajl : /etc/squid/squid.conf i to kroz opciju : debug_options
U koliko Squid radi kako treba, i nije potreban nikakav debug samog procesa, ovu opciju je najbolje ostavitio hešovanu (neaktivnu). Default logovi su sasvim dovoljni za praćenje aktivnosti korisnika, ili za grafički prikaz aktivnosti proxy servera (MySAR program o kome će biti reči u kasnijim postovima).
Kratak opis i definicije za korišćenje opcije debug_options je dato ovde.
U principu za debug je najefikasnije dati tu opciju kao :
debug_options ALL,1
Što podrazumeva logovanje svih oblasti rada, na nivou 1 (info).