WIN 2003 Server + IIS V 6.0 greška 4 + .DMP falovi

A evo još jedne greške, ali ovaj put imam i dump (videti u mom ranijem postu kako sam ga dobila)!

DUMP fajlovi i njihovo čitanje (link za mogućnosti koje postoje, van MS-a)
1. A da bi na WIN 7 mogla da čitam dobijene *.dmp fajlove, treba mi (a šta bi drugo bilo) Microsoft alat SDK koji sadrži i DumpChk.exe (link za download) za čitanje ovih fajlova. NARVNO celo čudo traži i .NET Framework 4. Uzdah. I neće da se instalira. NIKAKO!!!
2. Dakle mogućnost broj 2 : NirSoft BlueScreenViewer (link). Cvrc, on se oslanja na DumpChk.exe koji je Microsoft-ov, i koji ne uspevam da pronađem (vidi stavku (1.).
3. WhoCrashedIt ne radi u domenskom okruženju, tj traži da se plati. Cvrc.
4. Samo dumpchk.exe može odavde : link
5. I da na kraju : .DMP fajlove otvara i MS Visual Studio 2013 (ja imam tu verziju)

Analiza greške
U mom slučaju se u dump fajlovima stalno javlja ista stvar :

Što jasno ukazuje na problem unutar aplikacije. Znači programeri 🙂