RedMine 2.3.0 farbanje pozadine, linkovi za Wiki, veličina fonta, liste

Naglašavanje teksta : Ako hoćete neki tekst da naglasite tako što ćete ga boldovati, i staviti mu npr crvenu pozadinu, to se u RedMine za Wiki, kao i za obične Issue radi ovako : |{background:red}.*Tekst ide ovde*| Vertikalne crtice (pipes) … Continue reading