Tag: groups

CMD upit ka AD-u

Sve se radi sa WIN 10 mašine koja je u domenu. Kako dobiti podatke o pojedinačnom user-u : C:\Users\velda>net user /domain velda The request will be processed at a domain…