Neke zgodne UNIX komande

Kako pod Unix-om obrisati folder koji nije prazan : # rm -r ime-foldera Inače komanda rmdir (koja se standardno koristi) uklanja samo prazne foldere… Kako od-tar-ovati fajl : # tar -xvf test.tar Ne zaboraviti “-” ispred svičeva komande, njega u … Continue reading

Unix backup

E, da. Kod Unix servera može mnogo toga da se bekapuje, ali u ovom slučaju će biti reči o bekapu map fajlova VG-ova (Volume Groups). Šta sve može (i treba) da se bekapuje : 1. vg00 ili operativni sistem, na … Continue reading